Slideshow shadow

Het Transformatiespel is een lichtvoetig krachtig en diepgaand spel om stil te staan bij je eigen levenspad en stappen te zetten tot verandering. Het spel is echter geen spelletje of tijdverdrijf. Het spelen van het Transformatiespel is een bewuste stap in een diepgaand veranderingsproces. In het Transformatiespel bepalen de spelers van tevoren een doel waarmee ze het spel willen spelen. Vaak is dit een levensvraag waar je inzicht in wil krijgen, maar het kan ook over het bereiken van een gewenste situatie gaan. Aan het begin wisselen de spelers de doelen met elkaar uit en besteden onder leiding van de spelleider aandacht aan een zo helder mogelijke formulering. De helderheid van de vraagstelling bepaalt hoe helder de antwoorden uit het spel zijn. Tegelijkertijd blijft het een spel, met alle lichtheid, speelsheid en afwisseling van dien.

Het transformatiespel wordt gespeeld in de Scheppingsweken. Het is ook mogelijk om individueel of in kleine groepen het spel te spelen. Neem contact op met Bart als je hier meer over wilt weten.

Transformatie

“Voor mij is het transformatiespel ieder keer weer een nieuw wonder. Het is iedere keer zo fascinerend te zien hoe het spel zich zo “kloppend” ontvouwd. Iedere speler krijgt die kaartjes die het nodig heeft. Ik heb zelf meerdere keren ervaren dat het transformatiespel wezenlijke inzichten verschaft die eindelijk antwoord gaven op vragen waar ik soms al jaren mee worstelde” Bart

Geef een reactie